Người Xứ Lạng

Lâu không trở về nhà. Nhớ nhà nhưng không làm sao được. Đến hôm nay gặp lại bài thơ anh KN viết khi xưa và thêm chút thời gian rảnh rỗi ngồi design BG cho bài thơ. Thật ra không phải design nhiều mà nền là ảnh gốc của bạn Kiên Cường (http://langson.name/index.php?showtopic=145&st=20) Cám ơn anh KN cám ơn Kiên Cường đã cho tôi được "về quê" dù đang ở xa nhà. Chúc mọi người những điều tốt lành nhất!