[tut] làm sáng và mịn da trên photoshop

By Tiến Đạt

Một tut cực dễ làm mà đẹp không bị mất chi tiết là "lỳ" như dùng clone stamp
tut làm sáng da www.langson.name

More...

Ảnh cưới của tôi

By Tiến Đạt

Album ảnh cưới thứ 2

Album ảnh cưới 2Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

Album ảnh cưới 2

 

More...

Blend ảnh sexy và nude

By Tiến Đạt

Tự lấy ảnh cưới mình ra viết TUT luôn:


(nhấn vào hình để xem hình đúng cỡ)
TUT blend ảnh sexy www.langson.name

More...